gpw

gpw
gpw
gpw

Notowania

Akcje PlayWay S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 19 października 2016 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLAYWAY” i oznaczeniem „PLW”.

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it