Strategia

Zgodnie z prospektem emisyjnym Spółka może wypłacić dywidendę 30-40% już w 2017 roku jeśli zyski netto znacznie przekroczą planiwane kolejne inwestycje.