gpw

gpw
gpw
gpw

Strategia

Zgodnie z prospektem emisyjnym Spółka może wypłacić dywidendę 30-40% już w 2017 roku jeśli zyski netto znacznie przekroczą planiwane kolejne inwestycje.

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it