PlayWay

Prezentacja motion capture suits dla grupy PlayWay S.A. organizowany przez GamePlanet S.A.