PlayWay S.A.
ul. Bluszczańska 76 paw.6, 00-712 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000389477; NIP PL 5213609756
kapitał zakładowy 660.000,00 PLN (opłacony w całości)
Szanowni Akcjonariusze,
W 2021 roku Spółce udało się wprowadzić na rynek globalny kilka nowych tytułów, spośród krych można wyróżn
najbardziej znaczącą, jako grę z najwyższym poziomem sprzedaży, tj.: grę Car Mechanic Simulator 2021 w wersji na
platformę Steam oraz na konsole Xbox One i Playstation 4, która uzyskała wysoki wynik recenzji sięgający 95%
zadowolonych graczy. Do istotnych dokonań Spółki należy również utrzymanie na wysokim poziomie sprzedaży
katalogu gier z 2020 roku i lat wcześniejszych.
Trzeba zaznaczyć też wzrosto monetyzację gry House Flipper na urządzenia mobilne, oraz wejście gry Uboat na
poziom powyżej 80% w recenzjach graczy.
W 2021 roku trwała produkcja kolejnych dodatków do gry House Flipper, a w bieżącym roku zespół przekazał do
publicznej wiadomości informację o dacie premiery gry House Flipper 2 w 2023 roku.
W 2021 roku Spółce udało się poszerzyć współpracę między zespołami dzięki cotygodniowym spotkaniom video,
mającym na celu lepsze wykorzystanie środków finansowych oraz mocy produkcyjnych w podmiotach z grupy
kapitałowej Spółki.
W roku 2022 Spółka będzie dalej pozyskiwała zespoły deweloperskie, zapraszając je w pierwszej kolejności do już
istniejących struktur. Spółka będzie kontynuowała badanie rynku przez kanały social media oraz za pośrednictwem
innych środków, między inny obejmujących zwiększenie publikacji wersji demo i prologów, które będą nakierowywały
twórców gier na oczekiwania konsumentów.
Spółka planuje tworzyć gry na większość dostępnych konsol i wychodz poza swoje ramy, badając nowe pomysły
i trendy.
Spółka rozpoczęła działanie działu wydawniczego dla zewnętrznych podmiotów, co zaowocowało wydaniem takich
gier jak Hacker Simulator, wspomaganiem po premierze gry Into The Flames, czy podpisaniem umowy na wydanie gry
pn.: Climber: Sky is the Limit.
Gra pn.: Uboat będzie przygotowywana do wyjścia z Early Access, co zaowocuje praktycznie nową premierą gry Uboat
oraz przyspieszy pracę nad jej wersjami na konsole.
Z poważaniem,
Krzysztof Kostowski
Prezes Zarządu PlayWay S.A.
29 kwietnia 2022 roku