Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Publiczna oferta akcji

Szanowny Inwestorze!

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat pierwszej publicznej oferty akcji PlayWay S.A., w tym z:

Czego dotyczy oferta?

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.200.000 akcji, w tym:

 • nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji,
 • nie więcej niż 600.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.

Dlaczego przeprowadzamy publiczną ofertę akcji?

Grupa PlayWay S.A. dotychczas rosła w sposób organiczny, reinwestując wypracowane zyski w produkcję nowych gier i powiększanie liczby zespołów deweloperskich. Publiczna oferta akcji wpisuje się w strategię dynamicznego rozwoju Grupy. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 35 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów lub akcji spółek zależnych oraz na inwestycje w projekty zespołów istniejących oraz zespołów wewnętrznych Grupy. Inwestowanie w pozyskiwane i istniejące zespoły deweloperskie jest elementem strategii Grupy.

Cele emisyjne w szczegółach

 • od 4 mln do 6 mln zł na działalność marketingową i promocję nowych produktów Emitenta, w tym około 2,5 mln zł na marketing zapowiedzianej produkcji Agony oraz około 1,4 mln zł na działalność marketingową związaną z kolejnymi wydaniami z serii Car Mechanic Simulator;
 • od 14 mln do 15 mln zł na inwestycje w projekty Spółek Zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich;
 • od 3 mln do 4 mln zł na odkup udziałów lub akcji Spółek Zależnych;
 • od 9 do 10 mln zł na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy.

Do kogo kierujemy ofertę?

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.

Akcjonariat PlayWay

Założyciel i Prezes Spółki, Krzysztof Kostowski, posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe 50% akcji posiada fundusz ACRX Investments Limited.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 6.000.000 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 18,2 % udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 18,2% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu PlayWay S.A. po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji 1)

 we2

1) Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów.

Harmonogram

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji PlayWay S.A.

26 września 2016 r. publikacja prospektu emisyjnego
26 września 2016 r. publikacja aneksu do prospektu określającego cenę maksymalną
27 września – 5 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
29 września – 6 października 2016 r. budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2016 r ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 – 11 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2016 r. przydział Akcji Oferowanych
około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

Zapisy na akcje

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje PlayWay S.A.:

Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:

 • Zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Zapisy są składane po cenie maksymalnej
 • Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
 • Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 12 października br.

Plan premier

Planowane, wstępne terminy premier gier z grupy PlayWay SA 
Planowane - przypuszczalne daty premier gier. Nie ma żadnej pewności że w tych terminach dojdzie do premiery. Są to daty wstępne.
Terminy wydania gier będą ustalane po akceptacji działu testerskiego oraz po analizie sytuacji rynkowej i wybraniu optymalnego okna wydawniczego. 

Aktualizacja 16.7.2019       
19.07.2019 Astro Bears  Relaunch Nswitch https://www.nintendo.com/games/detail/astro-bears-switch/
Q3 2019  Unlucky 7 PC https://store.steampowered.com/app/579120/Unlucky_Seven/
Q3 2019W Ultimate Fishing Simulator 2019 SL Android  iOS
Q3 2019W Zestaw DLC CMS Konsola Xbox1 PS4 https://www.microsoft.com/en-us/p/car-mechanic-simulator/9mx4dxkmsczw/0017?activetab=pivot:overviewtab
2019 W House Flipper Android  iOS
2019 W Tank Mechanic PC https://store.steampowered.com/app/407130/Tank_Mechanic_Simulator/
2019 Car Trader Simulator PC https://store.steampowered.com/app/689980/Car_Trader_Simulator/
2019 Space Mechanic PC https://store.steampowered.com/app/429380/Space_Mechanic_Simulator/
2019 W JunkYard Simulator  PC https://store.steampowered.com/app/671970/Junkyard_Simulator/
2019 Car Mechanic Simulator 2019  Nswitch
2019 W Car Mechanic Simulator 19 Android  iOS
2019 W House Flipper Xbox1 PS4
2019 Agony Nswitch
2019 W Contraband Police  PC https://store.steampowered.com/app/756800/Contraband_Police/
2019 Farm Manager  Nswitch http://sonkagames.com/games/farm-manager
2019 W Prison Simulator PC https://store.steampowered.com/app/842180/Prison_Simulator/
2019 W Drift 19 PC https://store.steampowered.com/app/520950/Drift19/
2019 W Deadliest Catch  (Disovery) PC https://store.steampowered.com/app/838630/Deadliest_Catch_The_Game/
2019 Electrix PC https://store.steampowered.com/app/652620/ElectriX_Electro_Mechanic_Simulator/
2019 W Bum Simulator PC https://store.steampowered.com/app/855740/Bum_Simulator/
2019 W Im Your President PC https://store.steampowered.com/app/844980
2019 Cooking Simulator  VR
2019 Thief Simulator VR https://store.steampowered.com/app/1019550/Thief_Simulator_VR/
2019 W Mr. Prepper PC https://store.steampowered.com/app/761830
2019 The Beast Inside PC https://store.steampowered.com/app/792300/The_Beast_Inside/
2019 Builders Of Egypt PC https://store.steampowered.com/app/818520/Builders_Of_Egypt/
2019 Woodzone PC https://store.steampowered.com/app/924380/WoodZone/
2019 Thief Simulator Xbox1 PS4
2019 Ultimate Fishing Xbox1 PS4
2020 Uboat Final Release PC https://store.steampowered.com/app/494840/UBOAT/
TBA Ship Builder Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1051440/Ship_Builder_Simulator/
TBA W Priest Simulator PC https://store.steampowered.com/app/950620/Priest_Simulator/
TBA W Alaskan Truck Simulator (Disovery) PC https://store.steampowered.com/app/849100/Alaskan_Truck_Simulator/
TBA Construction Machines 2019 Android  iOS
TBA Gold Rush The Game Xbox1 PS4 https://goldrush-thegame.com/
TBA Cooking Simulator  Xbox1 PS4
TBA Occupy Mars PC https://store.steampowered.com/app/758690/Occupy_Mars_The_Game/
TBA Ultimate Fishing   VR https://store.steampowered.com/app/1024010/Ultimate_Fishing_Simulator_VR/
TBA Radio Commander PC https://store.steampowered.com/app/871530/Radio_Commander/
TBA Uboat  Android  iOS
TBA W Astro Bears Party 2 Nswitch
TBA Car Mechanic Simulator 2018  VR VR https://store.steampowered.com/app/1088770/Car_Mechanic_Simulator_VR/
TBA W Diesel Brothers - The Game  Xbox1 PS4 https://dieselbrothersgame.com/
TBA Lust from Beyond  PC https://store.steampowered.com/app/1035120/Lust_from_Beyond/
TBA W Car Manufacture PC https://store.steampowered.com/app/983380/Car_Manufacture/
TBA Farm & Fix 2020 PC https://store.steampowered.com/app/737020/FarmFix_2020/
TBA Plastic Love PC https://store.steampowered.com/app/1061280/Plastic_Love/
TBA Succubus PC https://store.steampowered.com/app/985830/SUCCUBUS/
TBA Paranoid PC https://store.steampowered.com/app/946920/PARANOID/
TBA Deadliest Catch  (Disovery) Nswitch
TBA Out of Reach: Treasure Royale PC https://store.steampowered.com/app/867400/Out_of_Reach_Treasure_Royale/
TBA Ultimate Fishing 2020 Nswitch
TBA Thief Simulator Android  iOS
TBA W Trans-Siberian Railway Simulator PC https://store.steampowered.com/app/998400/TransSiberian_Railway_Simulator/
TBA Trans-Siberian Railway Simulator Android  iOS
TBA House Flipper : Luxury House DLC PC
TBA Farming Life PC https://store.steampowered.com/app/1031270/Farming_Life/
TBA Train Station Renovation PC https://store.steampowered.com/app/914010/Train_Station_Renovation/
TBA Drug Dealer Simulator PC https://store.steampowered.com/app/682990/Drug_Dealer_Simulator/
TBA Crime Scene Cleaner PC https://store.steampowered.com/app/1040200/Crime_Scene_Cleaner/
TBA Luxury House Renovation PC https://store.steampowered.com/app/1021110
TBA Naked and Afraid ( Discovery ) PC
TBA Mythbusters  ( Discovery ) PC https://store.steampowered.com/app/811550/MythBusters_The_Game/
TBA Hard West Board Game    Board https://hardwestboardgame.com/
TBA W Bum Simulator Xbox1 PS4
TBA Unholy PC https://store.steampowered.com/app/817020/Unholy/
TBA Barn Finders PC https://store.steampowered.com/app/991170/Barn_Finders/
TBA Mr. Prepper Android  iOS
TBA Lust for Darkness Xbox1 PS4
TBA Farm Manager 2020 PC
TBA Primitive Builder Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1059900/Primitive_Builder_Simulator/
TBA Hell Architect PC https://store.steampowered.com/app/1063980/Hell_Architect/
TBA Car Wash Simulator PC https://store.steampowered.com/app/992840/Car_Wash_Simulator/
TBA Bakery Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1031120/Bakery_Simulator/
TBA Ironsmith Simulator PC https://store.steampowered.com/app/978700/Ironsmith_Medieval_Simulator/
TBA Repo Man  PC https://store.steampowered.com/app/1065740/Repo_Man/
TBA Electrician Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1080020/Electrician_Simulator/
TBA Big Battle / Defence Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1103820/Big_Battle_And_Defence_Simulator/
TBA Paws and Soul PC https://store.steampowered.com/app/911510/Paws_and_Soul/
TBA Booze Empire PC https://store.steampowered.com/app/1057600/Booze_Empire/
TBA Wanking Simulator PC https://store.steampowered.com/app/1007840/Wanking_Simulator/
TBA W 112 Operator PC Xbox1 PS4 https://store.steampowered.com/app/793460/112_Operator/

Są to planowane daty premier, i mogą podlegać przesunięciom z różnych powodów. 
Plan premier może nie zawierać cześci gier mniej istotnych dla grupy.                     

TBA to be announced → data będzie ustalona po przekazaniu przez zespół gry do testów, oraz wskazaniu przez zespół terminu wydania
Dopisek przy dacie "W" ozacza premiery w których zarząd PlayWay widzi większy potencjał

 

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it