Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Zapisy na akcje

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje PlayWay S.A.:

Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:

  • Zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.
  • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapisy są składane po cenie maksymalnej
  • Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
  • Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 12 października br.

design by: pawelkrol.it