Dywidenda

Zarząd Spółki jest przychylnie nastawiony do możliwości rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy począwszy od podziału ewentualnego zysku za rok 2017, co związane jest z potrzebami inwestycyjnymi Spółki

Decyzje Zarządu PlayWay dotyczące rekomendowania wypłaty dywidendy oraz jej wysokości będą podejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego z uwzględnieniem wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto, potrzeb inwestycyjnych oraz możliwości i kosztu pozyskania finansowania dłużnego

design by: pawelkrol.it