Raporty bieżące

2017.04.28 Raport bieżący 21/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 21/2017 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

2017.04.14 Raport bieżący 20/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 20/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.04.05 Raport bieżący 19/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 19/2017Raport bieżący nr 19/2017
Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2017

2017.03.22 Raport bieżący 18/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 18/2017

2017.03.13 Raport bieżący 17/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 17/2017 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

2017.03.08 Raport bieżący 16/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 16/2017 Zawarcie umowy o współpracy z Inter Cars Spółka Akcyjna

2017.03.04 Raport bieżący 15/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 15/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

Załacznik

2017.03.02 Raport bieżący 14/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 14/2017 Zawarcie umowy licencyjnej z Mazda Ace Co. Ltd

2017.03.01 Raport bieżący 13/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 13/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.02.27 Raport bieżący 12/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 12/2017 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry 911 Operator

2017.02.22 Raport bieżący 11/2017 PlayWay SA

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach

2017.02.22 Raport bieżący 10/2017 PlayWay SA

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Pyramid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

2017.02.21 Raport bieżący 9/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 9/2017 Zawarcie umowy licencyjnej

2017.02.03 Raport bieżący 8/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 8/2017 Zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami oraz objęcie udziałów

2017.02.02 Raport bieżący 7/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 7/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego
Załącznik_do_raportu_bieżącego_nr_7_2017

2017.01.31 Raport bieżący 6/2017 PlayWay SA

Podjęcie decyzji w zakresie przekazywania miesięcznych raportów bieżących dot. planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.01.29 Raport bieżący 5/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 5/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych

2017.01.25 Raport bieżący 4/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 4/2017 Objęcie akcji w Spółce Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2017.01.20 Raport bieżący 3/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.01.13 Raport bieżący 2/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.01.10 Raport bieżący 1/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 1/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Pentacle Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2016.12.27 Raport bieżący 31/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 31/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce ECC Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2016.12.21 Raport bieżący 30/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 30/2016 Zawarcie umowy licencyjnej

2016.12.17 Raport bieżący 29/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 29/2016 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Frozen District Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2016.12.15 Raport bieżący 28/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 28/2016 Objęcie udziałów w spółce Code Horizon sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

2016.12.14 Raport bieżący 27/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 27/2016 Informacja dotycząca dofinansowania projektu w ramach programu GAMEINN

2016.12.14 Raport bieżący 26/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 26/2016 Objęcie udziałów w spółce Rejected Games sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

2016.12.10 Raport bieżący 25/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 25/2016 Zakończenie kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.12.9 Raport bieżący 24/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 24/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.12.8 Raport bieżący 23/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 23/2016 Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 24 października 2016 r.

2016.12.2 Raport bieżący 22/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 22/2016 Zawarcie umowy licencyjnej

2016.11.30 Raport bieżący 21/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 21/2016 Zawarcie umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki zależnej

2016.11.29 Raport bieżący 20/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 20/2016 Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej

2016.11.18 Raport bieżący 19/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 19/2016 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

2016.11.16 Raport bieżący 18/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 18/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I

2016.11.16 Raport bieżący 17/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 17/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.11.15 Raport bieżący 16/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 16/2016 Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii I

2016.11.14 Raport bieżący 15/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 15/2016 Informacja dotycząca kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.11.08 Raport bieżący 14/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 14/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki

Statut PlayWay S.A.

2016.11.02 Raport bieżący 13/2016 PlayWay SA

Objęcie udziałów w spółce Moonlit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2016.11.01 Raport bieżący 12/2016 PlayWay SA

Uruchomienie kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.10.28 Raport bieżący 11/2016 PlayWay SA  

Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.10.24 Raport bieżący 10/2016 PlayWay SA  

Zakończenie publicznej oferty akcji serii B, serii H oraz serii I

2016.10.21 Raport bieżący 9 /2016 PlayWay SA  

Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.10.20 Raport bieżacy 8/2016 PlayWay SA  

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej

2016.10.19 Raport bieżacy 7/2016 PlayWay SA  

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

2016.10.18 Raport bieżacy 6/2016 PlayWay SA  

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii I

2016.10.17 Raport bieżacy 5/2016 PlayWay SA  

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii A, B, C, D, E, F i G

2016.10.14 Raport bieżacy 4/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego

2016.10.14 Raport bieżacy 3/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

2016.10.14 Raport bieżacy 2/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca rejestracji praw do akcji serii I

2016.10.14 Raport bieżacy 1/2016 PlayWay SA 

Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

design by: pawelkrol.it