Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Raporty bieżące

2019.02.03 Raport bieżący 11/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 11/2019 Informacja otrzymana od spółki zależnej Madmind Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

2019.01.27 Raport bieżący 10/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 10/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

2019.01.26 Raport bieżący 9/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 9/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2019.01.24 Raport bieżący 8/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 8/2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
PlayWay_uchwały_NWZ_2019_01_24

2019.01.24 Raport bieżący 7/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 7/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2019.01.18 Raport bieżący 6/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 6/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego w Baked Games Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi

2019.01.18 Raport bieżący 5/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 5/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego w Gameboom VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2019.01.11 Raport bieżący 4/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 4/2019 Zawiązanie spółki FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie

2019.01.05 Raport bieżący 3/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2019 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2019 tj. Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper, CMS 18 i Thief Simulator - aktualizacja

2019.01.04 Raport bieżący 2/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 2/2019 Zawiązanie spółki Circle Games S.A.

2019.01.04 Raport bieżący 1/2019 PlayWay SA

Raport bieżący nr 1/2019 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper, CMS 18 i Thief Simulator - aktualizacja

2018.12.27 Raport bieżący 69/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 69/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A.

RB-69_02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLW

2018.12.17 Raport bieżący 68/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 68/2018 Zawarcie przez Movie Games S.A. umowy licencyjnej z Discovery - gra "Mythbusters"

2018.12.13 Raport bieżący 67/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 67/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego w Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2018.12.06 Raport bieżący 66/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 66/2018 Podwyższenia kapitału zakładowego w Duality S.A. z siedzibą w Warszawie

2018.12.06 Raport bieżący 65/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 65/2018 Nabycie udziałów w Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2018.12.05 Raport bieżący 64/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 64/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper i Thief Simulator - aktualizacja

2018.12.04 Raport bieżący 63/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 63/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2018.11.21 Raport bieżący 62/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 62/2018 Zawiązanie spółek Stolen Labs S.A. oraz GameBoom VR Sp. z o.o.

2018.11.16 Raport bieżący 61/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 61/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Sonka S.A.

2018.11.13 Raport bieżący 60/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 60/2018 Zawarcie przez Ultimate Games S.A. umowy licencyjnej z Discovery - gra "Naked and Afraid"

2018.11.12 Raport bieżący 59/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 59/20 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Thief Simulator

2018.11.08 Raport bieżący 58/2018 PlayWay SA

RB 58/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Live Motion Games Sp. z o.o.

2018.11.08 Raport bieżący 57/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 57/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Pentacle Sp. z o.o.

2018.10.29 Raport bieżący 56/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 56/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki Console Labs Spółka Akcyjna

2018.10.17 Raport bieżący 55/2018 PlayWay SA

raport bieżący nr 55/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w President Studio Sp. z o.o.

2018.09.05 Raport bieżący 54/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 54/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. spółki President Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2018.08.17 Raport bieżący 53/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 53/2018 Zawiązanie spółki Pixel Flipper S.A. z siedzibą w Warszawie

2018.08.09 Raport bieżący 52/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 52/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper i Car Mechanic Simulator 2018 - aktualizacja

2018.08.02 Raport bieżący 51/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 51/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Pyramid Games Sp. z o.o.

2018.07.26 Raport bieżący 50/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 50/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Atomic Jelly Sp. z o.o.

2018.07.25 Raport bieżący 49/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 49/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Pentacle Sp. z o.o.

2018.07.24 Raport bieżący 48/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 48/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Polyslash Sp. z o.o.

2018.07.21 Raport bieżący 47/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 47/2018 Zawarcie umowy z Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

2018.07.05 Raport bieżący 46/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 46/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry House Flipper - aktualizacja

2018.06.27 Raport bieżący 45/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 45/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2018.06.27 Raport bieżący 44/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 44/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

PlayWay_uchwały_ZWZ_2018_06_27

2018.06.27 Raport bieżący 43/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 43/2018 Wypłata dywidendy

2018.06.26 Raport bieżący 42/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 42/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w SIMFABRIC Sp. z o.o.

2018.06.13 Raport bieżący 41/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 41/2018 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

PLAYWAY_SSF 2017_raport roczny

PLAYWAY_SSF 2017_sprawozdanie z działalności

2018.06.13 Raport bieżący 40/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 40/2018 Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok

PLAYWAY_SF 2017_raport roczny

PLAYWAY_SF 2017_sprawozdanie z działalności

2018.06.11 Raport bieżący 39/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 39/2018 Zawarcie przez Ultimate Games S.A. umowy licencyjnej z Discovery - gra "Deadlist Catch"

2018.06.06 Raport bieżący 38/2018 PlayWay SA

Raport bieżący n 38/2018 Informacja od spółki zależnej Madmind Studio Sp. z o.o.

2018.06.03 Raport bieżący 37/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 37/2018 Podjęcie decyzji dot. zaprzestania przekazywania miesięcznych raportów bieżących dotyczących planowanych premier gier

2018.06.03 Raport bieżący 36/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 36/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry House Flipper - aktualizacja

2018.06.01 Raport bieżący 35/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 35/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Agony

2018.05.24 Raport bieżący 34/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 34/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki Ragged Games Spółka Akcyjna

2018.05.24 Raport bieżący 33/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 33/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Baked Games Sp. z o.o.

2018.05.24 Raport bieżący 32/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 32/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A.

02_Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_PlayWay_S.A.

2018.05.23 Raport bieżący 31/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 31/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji na New Connect spółki MOONLIT S.A.

2018.05.22 Raport bieżący 30/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 30/2018 Uchwała Rady Nadzorczej - pozytywna ocena rekomendacji Zarządu dot. dywidendy za 2017 r.

2018.05.21 Raport bieżący 29/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 29/2018 Informacja o zawarciu porozumienia (ugody) dot. m.in. gry Farm Manager 2018

2018.05.20 Raport bieżący 28/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 28/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry House Flipper

2018.05.14 Raport bieżący 27/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 27/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2018.05.10 Raport bieżący 26/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 26/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. spółki Baked Games Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi

2018.05.07 Raport bieżący 25/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 25/2018  Zawarcie umowy licencyjnej z Ford Motor Company

2018.05.05 Raport bieżący 24/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 24/2018 Informacja dot. roszczenia - gra Farm Manager 2018

2018.05.03 Raport bieżący 23/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 23/2018 Informacja dotycząca planowanych premier gier

2018.04.24 Raport bieżący 22/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 22/2018 Ustalenie polityki dywidendowej Spółki i rekomendacja Zarządu dot. dywidendy za 2017 r.

2018.04.20 Raport bieżący 21/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 21/2018 Informacja dotycząca premiery gry Agony

2018.04.19 Raport bieżący 20/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 20/2018 Informacja o wpłynięciu roszczenia dot. gry Farm Manager 2018

2018.04.18 Raport bieżący 19/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 19/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji na New Connect spółki MOVIE GAMES S.A.

2018.04.08 Raport bieżący 18/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 18/2018 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Farm Manager 2018

2018.04.03 Raport bieżący 17/2018 PlayWay SA

raport bieżący nr 17/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Sonka S.A.

2018.04.02 Raport bieżący 16/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 16/2018 Informacja dotycząca planowanych premier gier

2018.03.30 Raport bieżący 15/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 15/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Frozen District Sp. z o.o.

2018.03.21 Raport bieżący 14/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 14/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. spółki Frozen District Sp. z o.o.

2018.03.06 Raport bieżący 13/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 13/2018 Zakończenie subskrypcji prywatnej nowych akcji w spółce CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

2018.03.04 Raport bieżący 12/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 12/2018 Informacja dotycząca planowanych premier gier

2018.03.03 Raport bieżący 11/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 11/2018 Podjęcie decyzji dot. zmiany zasad przekazywania miesięcznych raportów bieżących dotyczących planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego Spółki

2018.02.05 Raport bieżący 10/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 10/2018 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2018.02.03 Raport bieżący 9/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 9/2018 Podjęcie decyzji dot. zmiany zasad przekazywania miesięcznych raportów bieżących dotyczących planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego Spółki

2018.01.26 Raport bieżący 8/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 8/2018 Wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji na New Connect spółki ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

2018.01.23 Raport bieżący 7/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 7/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2018.01.23 Raport bieżący 6/2018 PlayWay SA

raport bieżący nr 6/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2018 z dn. 22.01.2018 r.

2018.01.22 Raport bieżący 5/2018 PlayWay SA

Raport bieżący 5/2018 Informacja dotycząca kampanii Kickstarter dla gry planszowej UBOOT

2018.01.19 Raport bieżący 4/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 4/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz nabycie udziałów w spółce Space Boat Studios Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

2018.01.11 Raport bieżący 3/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2018 Zbycie przez Spółkę akcji w spółce Movie Games S.A. z siedzibą Warszawie

2018.01.05 Raport bieżący 2/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 2/2018 Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

2018.01.02 Raport bieżący 1/2018 PlayWay SA

Raport bieżący nr 1/2018 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.12.11 Raport bieżący 88/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 88/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2017.12.11 Raport bieżący 87/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 87/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Total Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2017.11.03 Raport bieżący 86/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 86/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.11.10 Raport bieżący 85/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 85/2017 Wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji na New Connect spółki ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

2017.11.03 Raport bieżący 84/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 84/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.10.23 Raport bieżący 83/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 83/2017 Podwyższenie kapitału zakładowego oraz przyjęcie programu motywacyjnego w spółce zależnej CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie

2017.10.20 Raport bieżący 82/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 82/2017 Powołanie Komitetu Audytu

2017.10.20 Raport bieżący 81/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 81/2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Statut_PlayWaySA_tekst_jednolity_na_20_10_2017

2017.10.20 Raport bieżący 80/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 80/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Woodland Games Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku

2017.10.20 Raport bieżący 79/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 79/2017 Objęcie udziałów w spółce InImages Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2017.10.18 Raport bieżący 78/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 78/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

2017.10.16 Raport bieżący 77/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 77/2017 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Gold Rush: The Game

2017.10.16 Raport bieżący 76/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 76/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017.10.16 Raport bieżący 75/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 75/2017 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017.10.12 Raport bieżący 74/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 74/2017 Objęcie udziałów w spółce Nesalis Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

2017.10.1 2Raport bieżący 73/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 73/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

2017.10.04 Raport bieżący 72/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 72/2017 Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej z Koch Media GmbH

2017.10.02 Raport bieżący 71/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 71/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.09.29 Raport bieżący 70/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 70/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.09.29 Raport bieżący 69/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 69/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej, podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz objęcie akcji w spółce ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

2017.09.18 Raport bieżący 68/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 68/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A.
Załaczanik

2017.09.14 Raport bieżący 67/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 67/2017 Objęcie udziałów w spółce Rebelia Games Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

2017.09.04 Raport bieżący 66/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 66/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.08.31 Raport bieżący 65/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 65/2017 Zawiązanie spółki Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2017.08.28 Raport bieżący 64/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 64/2017 Zawarcie umowy licencyjnej z Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesselschaft

2017.08.22 Raport bieżący 63/2017 PlayWay SA

Zawarcie przez Spółkę zależną - CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na wydanie gry Phantom Doctrine

2017.08.22 Raport bieżący 62/2017 PlayWay SA

Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.08.21 Raport bieżący 61/2017 PlayWay SA 

Objęcie akcji w Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie

2017.08.17 Raport bieżący 60/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 60/2017 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Moonlit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz objęcie udziałów

2017.08.17 Raport bieżący 59/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 59/2017 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie

2017.08.07 Raport bieżący 58/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 58/2017 Objęcie udziałów w spółce Creative Octopus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2017.08.03 Raport bieżący 57/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 57/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.08.02 Raport bieżący 56/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 56/2017 Podjęcie decyzji dot. zmiany zasad przekazywania miesięcznych raportów bieżących dotyczących planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego Spółki

2017.08.02 Raport bieżący 55/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 55/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

2017.08.01 Raport bieżący 54/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 54/2017 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Car Mechanic Simulator 2018

2017.07.31 Raport bieżący 53/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 53/2017 Objęcie akcji w Ultimate Games S.A.

2017.07.26 Raport bieżący 52/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 52/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.07.26 Raport bieżący 51/2017 PlayWay SA 

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Punch Punk Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

2017.07.21 Raport bieżący 50/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 50/2017 Podjęcie decyzji o przesunięciu premiery gry Car Mechanic Simulator 2018

2017.07.20 Raport bieżący 49/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 49/2017 Zbycie przez Spółkę akcji w spółce zależnej CreativeForge Games S.A. z siedzibą Warszawie

2017.07.19 Raport bieżący 48/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 48/2017 Nabycie przez Spółkę udziałów w spółce zależnej Madmind Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

2017.07.10 Raport bieżący 47/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 47/2017 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

2017.07.05 Raport bieżący 46/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 46/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.06.30 Raport bieżący 45/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 45/2017 Objęcie udziałów w spółce Emilus IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2017.06.27 Raport bieżący 44/2017 PlayWay SA 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2017.06.22 Raport bieżący 43/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 43/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.06.19 Raport bieżący 42/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 42/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017.06.19 Raport bieżący 41/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 41/2017 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Ultimate Games S.A.

2017.06.19 Raport bieżący 40/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 40/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017.06.19 Raport bieżący 39/2017 PlayWay SA 

Raport bieżący nr 39/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PlayWay S.A.

2017.06.14 Raport bieżący 38/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 38/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.06.13 Raport bieżący 37/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 37/2017 Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki PlayWay S.A.

CV_Michal_Markowski_PL

2017.06.08 Raport bieżący 36/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 36/2017 Objęcie akcji w Movie Games S.A.

2017.06.05 Raport bieżący 35/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 35/2017 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Movie Games S.A.

2017.06.05 Raport bieżący 34/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 34/2017 Objęcie akcji w Ultimate Games S.A.

2017.06.04 Raport bieżący 33/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 33/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.06.01 Raport bieżący 32/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 32/2017 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

2017.05.31 Raport bieżący 31/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 31/2017 Zawarcie umowy na dystrybucję gier Agony oraz Car Mechanic Simulator 2018 z Koch Media GmbH

2017.05.31 Raport bieżący 30/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 30/2017 Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami oraz podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Ultimate Games S.A.

2017.05.19 Raport bieżący 29/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 29/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A.

Załącznik 

2017.05.18 Raport bieżący 28/2017 PlayWay SA  

Raport bieżący nr 28/2017  Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok

2017.05.18 Raport bieżący 27/2017 PlayWay SA  Korekta

Raport bieżący nr 27/2017 Korekta

2017.05.15 Raport bieżący 27/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 27/2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

2017.05.10 Raport bieżący 26/2017 PlayWay SA

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz objęcie akcji w Ultimate Games S.A.

2017.05.10 Raport bieżący 25/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 25/2017 Objęcie udziałów w spółce Live Motion Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2017.05.08 Raport bieżący 24/2017 PlayWay SA

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

2017.05.08 Raport bieżący 23/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 23/2017 Zawarcie umowy pomiędzy akcjonariuszami

2017.05.05 Raport bieżący 22/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 22/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.04.28 Raport bieżący 21/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 21/2017 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

2017.04.14 Raport bieżący 20/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 20/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.04.05 Raport bieżący 19/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 19/2017Raport bieżący nr 19/2017
Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2017

2017.03.22 Raport bieżący 18/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 18/2017

2017.03.13 Raport bieżący 17/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 17/2017 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

2017.03.08 Raport bieżący 16/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 16/2017 Zawarcie umowy o współpracy z Inter Cars Spółka Akcyjna

2017.03.04 Raport bieżący 15/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 15/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

Załacznik

2017.03.02 Raport bieżący 14/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 14/2017 Zawarcie umowy licencyjnej z Mazda Ace Co. Ltd

2017.03.01 Raport bieżący 13/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 13/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.02.27 Raport bieżący 12/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 12/2017 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry 911 Operator

2017.02.22 Raport bieżący 11/2017 PlayWay SA

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach

2017.02.22 Raport bieżący 10/2017 PlayWay SA

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Pyramid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

2017.02.21 Raport bieżący 9/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 9/2017 Zawarcie umowy licencyjnej

2017.02.03 Raport bieżący 8/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 8/2017 Zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami oraz objęcie udziałów

2017.02.02 Raport bieżący 7/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 7/2017 Informacja dotycząca planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego
Załącznik_do_raportu_bieżącego_nr_7_2017

2017.01.31 Raport bieżący 6/2017 PlayWay SA

Podjęcie decyzji w zakresie przekazywania miesięcznych raportów bieżących dot. planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego

2017.01.29 Raport bieżący 5/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 5/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych

2017.01.25 Raport bieżący 4/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 4/2017 Objęcie akcji w Spółce Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2017.01.20 Raport bieżący 3/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.01.13 Raport bieżący 2/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 3/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2017.01.10 Raport bieżący 1/2017 PlayWay SA

Raport bieżący nr 1/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Pentacle Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2016.12.27 Raport bieżący 31/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 31/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce ECC Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2016.12.21 Raport bieżący 30/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 30/2016 Zawarcie umowy licencyjnej

2016.12.17 Raport bieżący 29/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 29/2016 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz objęcie udziałów w spółce Frozen District Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2016.12.15 Raport bieżący 28/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 28/2016 Objęcie udziałów w spółce Code Horizon sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

2016.12.14 Raport bieżący 27/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 27/2016 Informacja dotycząca dofinansowania projektu w ramach programu GAMEINN

2016.12.14 Raport bieżący 26/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 26/2016 Objęcie udziałów w spółce Rejected Games sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

2016.12.10 Raport bieżący 25/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 25/2016 Zakończenie kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.12.9 Raport bieżący 24/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 24/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.12.8 Raport bieżący 23/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 23/2016 Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 24 października 2016 r.

2016.12.2 Raport bieżący 22/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 22/2016 Zawarcie umowy licencyjnej

2016.11.30 Raport bieżący 21/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 21/2016 Zawarcie umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki zależnej

2016.11.29 Raport bieżący 20/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 20/2016 Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej

2016.11.18 Raport bieżący 19/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 19/2016 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

2016.11.16 Raport bieżący 18/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 18/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I

2016.11.16 Raport bieżący 17/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 17/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.11.15 Raport bieżący 16/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 16/2016 Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii I

2016.11.14 Raport bieżący 15/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 15/2016 Informacja dotycząca kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.11.08 Raport bieżący 14/2016 PlayWay SA

Raport bieżący nr 14/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki

Statut PlayWay S.A.

2016.11.02 Raport bieżący 13/2016 PlayWay SA

Objęcie udziałów w spółce Moonlit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2016.11.01 Raport bieżący 12/2016 PlayWay SA

Uruchomienie kampanii Kickstarter dla gry "Agony"

2016.10.28 Raport bieżący 11/2016 PlayWay SA  

Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.10.24 Raport bieżący 10/2016 PlayWay SA  

Zakończenie publicznej oferty akcji serii B, serii H oraz serii I

2016.10.21 Raport bieżący 9 /2016 PlayWay SA  

Zawarcie umowy inwestycyjnej

2016.10.20 Raport bieżacy 8/2016 PlayWay SA  

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej

2016.10.19 Raport bieżacy 7/2016 PlayWay SA  

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

2016.10.18 Raport bieżacy 6/2016 PlayWay SA  

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii I

2016.10.17 Raport bieżacy 5/2016 PlayWay SA  

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii A, B, C, D, E, F i G

2016.10.14 Raport bieżacy 4/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego

2016.10.14 Raport bieżacy 3/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

2016.10.14 Raport bieżacy 2/2016 PlayWay SA 

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca rejestracji praw do akcji serii I

2016.10.14 Raport bieżacy 1/2016 PlayWay SA 

Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

design by: pawelkrol.it    

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażasz zgodę na przechowywanie w urządzeniu z którego korzystasz plików cookies, udostępnionych w trakcie korzystania ze strony www.playway.com. Pliki cookies stosujemy w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej oraz ułatwienia nawigacji po niej Użytkownikom. Niniejszą zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Pamiętaj, że brak Twojej zgody na stosowanie plików cookies przez stronę www.playway.com może uniemożliwić Ci korzystanie z naszej strony. Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach Cookies uzyskasz w zakładce Polityka cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka cookies

Wyrażam zgodę